Cách bỏ cột trong excel

     
Word cho letspro.edu.vn 365 Outlook đến letspro.edu.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word năm nhâm thìn Outlook năm 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Outlook 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Xóa ô, cột hoặc hàng trong bảng Word bởi menu loài chuột phải.

Nếu bạn muốn xóa cục bộ bảng, coi mục Xóa bảng.

Bạn đang xem: Cách bỏ cột trong excel


Bấm chuột đề nghị vào ô, sản phẩm hoặc cột vào bảng bạn có nhu cầu xóa.

Trên Thanh chế độ Mini, bấm Xóa.

*

Chọn Xóa Ô, Xóa Cột hoặc Xóa Hàng.


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể xóa câu chữ của hàng hoặc cột nghỉ ngơi bảng cơ mà không xóa cấu tạo bảng. Để thực hiện thao tác làm việc này, lựa chọn hàng hoặc cột, rồi dìm phím Delete.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Samsung Tab S2 9, Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab S2 9


Bấm chuột yêu cầu vào ô, hàng hoặc cột vào bảng bạn muốn xóa.

Trên menu, nhấp chuột Xóa Ô.

Để xóa một ô, chọn Dịch chuyển ô lịch sự trái hoặc Dịch gửi ô lên.

Để xóa hàng, nhấp chuột Xóa toàn thể hàng.

Để xóa cột, click chuột Xóa toàn bộ cột.


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể xóa câu chữ của hàng hoặc cột cơ mà không xóa cấu tạo bảng. Để thực hiện thao tác này, chọn hàng hoặc cột, rồi nhận phím Delete.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)