Các thì trong tiếng anh lớp 5

     

Các thì trong giờ đồng hồ anh tất cả 12 thì cơ bản, được phân tách theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, vượt khứ cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp bạn bao hàm công thức, bí quyết dùng và dấu hiệu nhận ra các thì trong giờ Anh. Kế bên ra, các các bạn sẽ được học thêm cấu tạo về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai gần có dự tính nữa nhé. Nào chúng ta hãy cùng bước đầu tìm hiểu ngay thôi!


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì hiện tại đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động tự thườngThể xác định trong thì lúc này đơn

S + V_S/ES + O

Thể lấp định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì lúc này đơn so với động từ TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể phủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn:

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên kỹ năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng anh lớp 5

3. Vết hiệu nhận thấy thì bây giờ đơn

Trong câu có mở ra từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng từ tần suất lộ diện trong thì lúc này đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học tập về những thì trọng điểm trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể che định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Phương pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành động đang diễn ra mà lại không độc nhất vô nhị thiết xẩy ra tại thời gian nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự thở than với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây cạnh tranh chịu, bực mình. Trong trường hợp này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để diễn đạt một hành vi sắp xảy ra sau đây theo chiến lược đã định trước.

E.g: I am flying to vương quốc của những nụ cười tomorrow.

Lưu ý đặc biệt cần biết

Không cần sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- vì you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu bao hàm từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong những câu trước đó là 1 trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể lấp định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn:

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Giải pháp sử dụng thì hiện tại xong xuôi trong giờ đồng hồ Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy thế không phân tích thời điểm, có công dụng liên quan cho hiện tại

E.g: : My oto has been stolen.-> cái xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

Trong thì hiện nay tại hoàn thành thường bao gồm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: sát đây, vừa mới.ever: đã từng.already: rồi.for + khoảng thời gian (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng trong câu che định với câu hỏi).so far = until now = up lớn now = up to the present: cho đến bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể che định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Giải pháp dùng

Diễn tả một hành động bắt đầu trong thừa khứ ra mắt liên tục và kéo dãn đến hiện tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc thù “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy sẽ đứng dưới trời tuyết rộng 3 giờ rồi.

Phân biệt cùng với thì lúc này hoàn thành

Thì hiện tại tại chấm dứt nhấn dũng mạnh vào kết quả còn thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách phân biệt thì hiện tại tại ngừng tiếp diễn

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn từ thườngThể khẳng định

 S + V(past)+ O

E.g: He worked as a policeman.

Thể lấp định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you điện thoại tư vấn Zoey yesterday?

Với rượu cồn từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể lấp định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Giải pháp dùng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ. 

Ví dụ:

- I went to the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết

Các trường đoản cú thường lộ diện trong thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể che định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Biện pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác định trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào tầm khoảng 12h ngày hôm qua, cửa hàng chúng tôi đang ăn uống trưa.

Dùng để diễn tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xẩy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân tách thì thừa khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta sẽ tán gẫu với chúng ta khi người mẹ cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu bao gồm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài những kiến thức về những thì trong giờ anh thì có những kiến thức nền tảng gốc rễ khác mà chúng ta không thể bỏ lỡ trong quy trình ôn luyện ngữ pháp tiếng anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone khổng lồ school before they went home.

Thể tủ định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went to school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went khổng lồ school?)

2. Cách dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong trước một hành vi khác trong quá khứ.

+ lúc hai hành vi cùng xảy ra trong vượt khứ, ta cần sử dụng thì quá khứ trả thành cho hành vi xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành vi xảy ra sau.

+ khi thì vượt khứ hoàn thành thường được dùng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta thường dùng kèm với những giới từ cùng liên từ bỏ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi dạo sau lúc tôi vẫn làm kết thúc bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện phân biệt thì vượt khứ trả thànhTừ dìm biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu hay có những từ: before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể lấp định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Phương pháp dùng thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

 Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dãn dài trước một hành vi khác trong thừa khứ (nhấn mạnh khỏe tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tiếp trước một thời điểm xác định trong thừa khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot và steamy.

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the xe taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể che định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Giải pháp dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói.

E.g: Are you going lớn the beach? I will go with you. –> bạn muốn đi hải dương không? Mình sẽ đi cùng bạn.

Nói về một dự đoán dựa trên tay nghề có được trong quá khứ.

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Đơn Giản Bằng Tiếng Việt, 3 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Tiếng Việt Tốt Nhất

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi cho là nó sẽ khá nóng đó.

Khi đưa ra ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi vẫn cho tất cả mọi bạn biết.

Lưu ý:

Thì tương lai đơn hoàn toàn có thể sử dụng để diễn đạt cả hành động có ý định và không tồn tại dự định trường đoản cú trước. Tuy vậy để riêng biệt với thì tương lai gần tất cả dự định, thì tương lai đơn thường được sử dụng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời khắc nói chứ không tồn tại dự định như thì tương lai gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết mặt đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go to market & buy it for you. (Con đang ra chợ cài cho mẹ.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thường có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể lấp định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Phương pháp dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going lớn the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau này thì có hành vi khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Vết hiệu

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai kèm theo thời điểm xác định:

at this time/ at this moment + thời hạn trong tương lai: Vào thời đặc điểm này ….at + giờ rõ ràng + thời gian trong tương lai: vào lúc …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời đặc điểm đó ngày mai, tôi vẫn xem công tác TV yếu thích của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang hoạt động bộ trong công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể tủ định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Cách dùng

Dùng để diễn tả một hành vi hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho đến trước 10h tối nay tôi sẽ xong xuôi xong bài tập về đơn vị rồi.

Dùng để miêu tả một hành vi hay sự việc ngừng trước một hành vi hay vấn đề khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã chuẩn bị bữa ăn chuẩn bị sẵn sàng trước khi bạn đến ngày mai.)

3. Vết hiệu nhận thấy thì tương lai hoàn thành

By + thời hạn tương lai,By the end of + thời gian trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the kết thúc of this month I will have taken an English course. -> cho tới cuối tháng này thì tôi đang tham gia một khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for đôi mươi years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể bao phủ định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Bí quyết dùng

Các sử dụng thì tương lai ngừng tiếp diễn: để diễn đạt một hành vi xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tiếp đến 1 thời điểm cho trước vào tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the end of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Lốt hiệu

For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the kết thúc of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 cách nay đã lâu lúc phụ huynh tôi quay về vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going to lớn + V(nguyên thể)

E.g: We’re going to visit Ha Long cất cánh next week.

Thể che định

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going khổng lồ visit Ha Long cất cánh next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going khổng lồ + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going lớn visit Ha Long bay next week?

2. Phương pháp sử dụng

Dùng để diễn đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going lớn get married this year. (Join ý định sẽ kết hôn những năm nay.)

Dùng để diễn đạt một dự kiến có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg to have a varied trip.

3. Tín hiệu nhận biết

Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản dưới đây bạn sẽ dễ nhớ với vận dụng kiến thức và kỹ năng hơn. Đồng thời bảng tổng hợp các thì cơ bạn dạng này sẽ cho mình mẹo chia thì trong giờ đồng hồ anh dễ dàng dàng, để gấp rút vận dụng vào trong số bài thi nhé.

Các thì tiếng Anh

Công thức

Cách dùng

Thì hiện tại đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + do not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ khổng lồ be + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là am/ is/ are

- Diễn tả thói quen ở hiện nay tại.

- diễn đạt sở thích, năng lực của bạn dạng thân.

- diễn đạt sự thật, chân lý chẳng thể phủ nhận.

- miêu tả hành động xẩy ra theo lịch trình, thời hạn đã định sẵn.

Thì lúc này tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- biểu đạt hành hễ đang xẩy ra tại thời điểm nói.

- biểu đạt hành cồn xảy ra liên tiếp làm tín đồ khác nặng nề chịu.

- diễn đạt kế hoạch vào tương lai, có dự tính từ trước với được chuẩn chỉnh bị, lên planer rõ ràng.

Thì lúc này hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột trang bị 3 vào bảng rượu cồn từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh vấn đề đến trải nghiệm phiên bản thân, đó là các trải nghiệm lần đầu cùng có công dụng đáng nhớ.

- diễn tả 1 vụ việc vừa mới xảy ra.

- mô tả 1 vấn đề đã xẩy ra trong quá khứ nhưng mà còn dấu hiệu, hiệu quả ở hiện tại tại.

Thì tương lai đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- diễn đạt hành đụng sắp xảy ra trong tương lai không tồn tại dự định trước.

- Dùng trong những câu yêu cầu, đề nghị và dự đoán.

Thì sau này tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- miêu tả hành đụng đang xẩy ra tại thời điểm xác định trong tương lai.

- diễn tả nhiều hành động xảy ra bên cạnh đó trong tương lai.

Thì tương lai trả thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- miêu tả hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong tương lai.

- mô tả hành động xảy ra trước một thời điểm xác minh trong tương lai

Thì quá khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” chia là was/ were.

- mô tả hành cồn đã xẩy ra và xong hoàn toàn trong thừa khứ.

- miêu tả một chuỗi các hành động liên tiếp xẩy ra trong quá khứ.

 

Thì thừa khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- diễn tả hành cồn đã đang xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.

- mô tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong thừa khứ (đi với while).

- cần sử dụng để biểu đạt hành động xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra dùng QKTD và hành động xen vào cần sử dụng QKĐ.

- cần sử dụng để mô tả hành động đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành động đang xẩy ra dùng QKTD và hành động xen vào cần sử dụng QKĐ.

Thì quá khứ trả thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- mô tả hành động xẩy ra trước 1 hành động khác trong vượt khứ.

- hành động xảy ra trước một thời điểm xác định trong vượt khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

- Để củng cố kiến thức về thi giờ Anh, sau khoản thời gian học về lý thuyết chúng ta nên làm bài tập để rèn luyện thiệt vững chắc. Bạn download bài tập về các thì trong giờ đồng hồ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đấy là tất cả các thì trong giờ đồng hồ Anh - ngữ pháp giờ Anh căn phiên bản mà anh ngữ Ms Hoa share cho những bạn. Hy vọng qua share này sẽ giúp các bạn nắm và làm rõ về toàn bộ các thì trong giờ anh nhé!

Nếu có bất kể thắc mắc các bạn hãy nhằm lại bình luận để được giải đáp nhé! Chúc chúng ta học tốt và chinh phục được giờ đồng hồ Anh như ý nhé!