Tim Jones’s Mexican pen pal, Carlo, is visiting the USA. Listen to lớn their conversation and kiểm tra the numbers of the correct pictures.

Bạn đang xem: Các bài nghe tiếng anh 9

(Carlo, một các bạn tâm thư tín đồ Mexico của Tim Jones, vẫn thăm Hoa Kì. Nghe cuộc đối thoại của họ và lưu lại vào những số của hình đúng.)

*

Lời giải đưa ra tiết

a. 1 b. 2 c. 2

Giải chi tiết:

a. Tim nói: "Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more..."

bTim: "No. That’s 103 bus. We want the number 130."

c. Carlo: "Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers"

Tapescript:

Tim: Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes.

Tim: Okay. Let’s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch the bus on Ocean Drive.

Carlo: That’s fine. I really like walking in the park. You are lucky to lớn have a place lượt thích this close khổng lồ your home. It’s so beautiful with all the trees & flowers & a pond in the middle.

Tim: Carlo! Be careful. You’re walking on the grass. The park keeper is growing some more – You’ll kill the new grass!

Carlo: Oh, sorry. I didn’t see the sign.

Tim: Come on. It’s time we caught the bus.

Carlo: Is that our bus, Tim ?

Tim: No. That’s 103 bus. We want the number 130.

Xem thêm: Cấp Quyền Quản Trị Fanpage Facebook, Cách Phân Quyền Quản Trị Fanpage Facebook

Carlo: Where are we going to lớn eat ?

Tim: It’s up to lớn you. There’s a new Mexican restaurant in town

Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. I’d rather eat hamburgers

Tim: Okay. I know exactly where we need khổng lồ go!

Dịch bài bác nghe: 

Tim: bạn có đói không, Carlo?

Carlo: Có.

Tim: Được rồi. Hãy mang lại một nhà hàng quán ăn ở thị trấn nhé! Nếu họ đi đi qua công viên, bạn cũng có thể bắt kịp xe pháo buýt sống Cổng Đại Dương.

Carlo: Được thôi. Bản thân thật sự thích đi dạo trong công viên. Bạn thật sự may mắn khi có một nơi vậy nên gần nhà. Thật rất đẹp với số đông hàng cây cùng những bông hoa và một vũng nước ở giữa.

Tim: Carlo! Cẩn thận! bạn đang giẫm lên cỏ kìa. Người chăm lo công viên vẫn trồng thêm đó. Các bạn sẽ làm chúng bị tiêu diệt mất!


Carlo: Ồ, xin lỗi! bản thân không nhận thấy biển cấm. 

Tim: Thôi nào. Đến dịp bắt xe buýt rồi.

Carlo: kia là xe cộ buýt của chúng ta à?

Tim: Không đó là xe 103. Chúng ta cần xe cộ 130.

Carlo: họ sẽ ăn ở chỗ nào đây?

Tim: Tùy chúng ta thôi. Có một nhà hàng quán ăn Mexico bắt đầu mở ở trong trấn. 

Carlo: Ồ không. Mình có thể ăn món Mexico ngơi nghỉ nhà. Mình thích thức nạp năng lượng của tín đồ Mỹ. Mình thích ăn hamburgers.