Bài tập toán số lớp 8

     

Các dạng bài bác tập lớp 8 môn Toán

Các dạng bài xích tập Toán lớp 8 bao gồm nhiều bài xích tập toán đại số lớp 8 được phân chia theo công ty đề, tiện lợi cho các bạn học sinh ôn tập, nắm rõ lại kiến thức. Đây là tài liệu hay giúp chúng ta ôn hè lớp 8 lên lớp 9, học môn Toán tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán số lớp 8


Để tiện trao đổi, share kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập tập các môn học tập lớp 8, letspro.edu.vn mời những thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành riêng cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 8. Rất muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.


Nhân đối chọi thức với nhiều thức:

A (B + C) = A .B + A .C

Nhân nhiều thức với nhiều thức:

(A + B) . (C + D) = A. (C + D) + B. (C+ D) = A.C + A.D + B.C + B.D

Bài 1: thực hiện phép nhân:

a. 4x(3x - 1) - 2(3x + 1) - (x + 3)

b.

*

Bài 2. thực hiện phép nhân:

a. 3x(4x - 3) - (2x -1)(6x + 5)

b. 4x(3x2 - x) - (2x + 3)(6x2 - 3x + 1)

c. (x - 2)(1x + 2)(x + 4)

Bài 3. minh chứng rằng:

a. (x - y)(x + y) = x2 - y2

b. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

c. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

d. (x + y)(x2 - xy + y2 ) = x3 + y3

e. (x - y)(x3 + x2 y + xy2 + y3 ) = x4 - y4

Bài 4. Tìm quý giá của x biết:

a. 3(2x - 3) + 2(2 - x) = -3

b. 2x(x2 - 2) + x2 (1 - 2x) - x2 = -12

c. 3x(2x + 3) - (2x + 5)(3x - 2) = 8

d. 4x(x -1) - 3(x2 - 5) - x2 = (x - 3) - (x + 4)

e. 2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6

Bài 5. chứng minh rằng quý giá của biểu thức sau không phụ thuộc vào vào x:

a. A = 2x(x -1) - x(2x + 1) - (3 - 3x)


b. B = 2x(x - 3) - (2x - 2)(x - 2)

c. C = (3x - 5)(2x +11) - (2x + 3)(3x + 7)

d. D = (2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)

Bài 6. chứng minh rằng quý giá của biểu thức sau không nhờ vào vào y:

P = (2x - y)(4x2 + 2xy + y2 ) + y3

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 1)

(A + B)2 = A2 + 2AB+ B2: Bình phương của một tổng

(A- B)2 = A2 - 2AB+ B2: Bình phương của một hiệu

A2 - B2 = (A- B)(A + B): Hiệu nhì bình phương

Bài 1.

Xem thêm: Test Gốc Xe Máy Là Gì? Cách Kiểm Tra Hồ Sơ Gốc Xe Máy Online

triển khai các phép tính sau:

a. (3/2 x + 3y)2

b. (√2 x + √8y)2

c. (x + 1/6y + 3)2

d. (2x + 3)2 .(x + 1)2

Bài 2. Search x biết: (3x + 1)2 - 9(x + 2)2 = -5

Bài 3. Viết các số sau dưới dạng bình phương của một tổng:

a. 9/4 x2 + 3x + 4.

b. (9x2 +12x + 4) + 6(3x + 2) + 9

c. 9x2 + 4y2 + 2(3x + 2y + 6xy) +1

Bài 4. triển khai các phép tính sau:

a. ( x/2 - 2y)2

b. (√2x - y)2

c. (1/2 x - 4y)2

d. (x + y)2 + (x - y)2

Bài 5. Tìm giá trị của x biết:

a. 3(x -1)2 - 3x(x - 5) = 1

b. (6x - 2)2 + (5x - 2)2 - 4(3x -1)(5x - 2) = 0

Bài 6. Viết biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một hiệu:

a. 4x2 - 6x + 9/4

b. 4(x2 + 2x + 1) -12x - 3

c. 25x2 - 20xy + 4y2

Bài 7. tiến hành phép tính:

a. (2x + 5)(2x - 5)

b. (x2 + 3)(3 - x2 )

c. 3x(x -1)2 - 2x(x + 3)(x - 3) + 4x(x - 4)


d. 4(2x + 5)2 - 2(3x + 1)(1 - 3x)

Bài 8. Rút gọn gàng biểu thức:

a. (x - 2y)(x + 2y) + (x + 2y)2

b. (x2 - xy + y2).(x2 + xy + y2)

Bài 9. Rút gọn rồi tính quý giá biểu thức:

a. A = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x + y)(x - y)

b. B = 3(x - y)2 - 2(x + y)2 - (x - y).(x + y)

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 2)

(A + B)3 =A3 + 3A2B+ 3AB2 + B3

(A - B)3 = A3 - 3A2B+ 3AB2 - B3

  

  


  

  

(Mời bạn đọc tải tài liệu để tham khảo khá đầy đủ nội dung)

-------------------------------------------------------

Ngoài các dạng bài tập Toán lớp 8. Mời chúng ta học sinh còn có thể đọc thêm Giải Vở BT Toán 8, Giải bài bác tập Toán 8 hoặc đề thi học tập học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 những môn trang bị lý, môn Văn, môn giờ Anh, môn Hóa Học, ... Mà công ty chúng tôi đã học hỏi và chọn lọc. Cùng với đề thi học kì 2 lớp 8  này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và có tác dụng bài xuất sắc hơn. Chúc chúng ta học tốt!