Bài tập tính irr có lời giải

     

Để trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên ta phải tìm hiểu về khái niệm IRR và NPV.

Bạn đang xem: Bài tập tính irr có lời giải

IRR là gì?

IRR là tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Nó được coi là chỉ số được sử dụng nhiều trong phân tích tài chính để ước tính khả năng sinh lời của những khoản đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, chỉ số IRR là tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng (NPV) của tất cả những dòng tiền = 0 trong phân tích dòng tiền chiết khấu.

Nói cách khác, IRR là tỷ suất lợi nhuận kép hàng năm dự kiến sẽ kiếm thêm được trên một dự án hoặc một khoản đầu tư. Nó còn được tính toán loại trừ những yếu tố bên ngoài như lạm phát, chi phí vốn. Đây cũng chính là lý do nó được gọi là nội bộ. Hoặc bạn cũng có thể coi tỷ suất hoàn vốn khi đầu tư vào vốn mới

NPV là gì?

NPV được hiểu là một công cụ trung tâm trong việc phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF). Đây là một phương pháp tiêu chuẩn cho việc sử dụng giá trị thời gian của tiền để thẩm định các dự án dài hạn.

NPV là giá trị thu được sau khi đã chiết khấu tất cả dòng tiền vào và dòng tiền ra của một dự án đầu tư vốn dựa trên mức chi phí vốn đã chọn hay tỷ suất lợi nhuận vốn mục tiêu. Phương pháp NPV trong thẩm định dự án đầu tư so sánh giá trị hiện tại (PV) của tất cả dòng tiền đầu tư vào với PV của tất cả các dòng tiền ra trong cùng dự án

Công thức: 

NPV = PV của dòng tiền vào – PV của dòng tiền ra

*
Cách tính IRR? Bài tập và mối quan hệ giữa IRR, NPV" width="679">

 

1. Cách tính IRR?

Tỷ lệ IRR được thể hiện bằng mức lãi suất mà nếu dùng nó để quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại thực thu bằng giá trị hiện tài thực chi. Hay nói cách khác IRR là nghiệm của phương trình NPV = 0

Công thức: 

*
Cách tính IRR? Bài tập và mối quan hệ giữa IRR, NPV (ảnh 2)" width="472">

Trong đó:

+ t là thời gian tính dòng tiền

+ n là tổng thời gian thực hiện dự án

+ r là tỉ lệ chiết khấu

+ Ct là dòng tiền thuần tại thời gian t

+ C0 là chi phí ban đầu để thực hiện dự án

Chú ý: Do bản chất của công thức nên IRR không thể dễ dàng tính toán phân tích. Do đó để tính toán nó bằng tay thì dùng phép thử và sai. Bởi bạn đang cố gắng đạt đến bất kỳ tỷ lệ nào làm cho NPV = 0. Hoặc nói theo cách khác, chỉ số IRR nào sẽ khiến giá trị hiện tại ròng của một dự án nó bằng 0 đồng.

Ví dụ: Một công ty đang cân nhắc dự án mới trong vòng 4 năm với vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 6 tỷ, 2 năm đầu cần phải bổ sung VLĐ là 500 triệu đồng. Với số VLĐ này sẽ thu hồi ở năm cuối cùng của dự án. Như vậy trong suốt mỗi năm từ 1 – 4 dự án sẽ tạo ra 2 tỷ/ 1 năm. Công ty có nên thực hiện dự án không? Biết rằng r = 10%.

Lời giải

Ta có r = 10% thì NPV = 0,23

Như vậy, cần phải tính thêm NPV tại 1 tỷ lệ chiết khấu khác. Là bởi vì r = 10% thì NPV > 0 nên chúng ta nên chọn 1 tỷ lệ chiết khấu > 10%

Áp dụng công thức NPV ta có: r = 15% thì NPV = – 0,44

2. Mối quan hệ giữa RII và NPV

Theo định nghĩa thì IRR chính là nghiệm của phương trình NPV = 0. Do vậy, muốn tính được IRR thì cần giải phương trình NPV (IRR) = 0.

Từ phương trình trên có thể thấy mối quan hệ giữa IRR và NPV như sau:

- Phương trình vô nghiệm: Không có IRR thì phương pháp này hoàn toàn không sử dụng được. Ngược lại NPV luôn tính được với dữ kiện đầy đủ

- Phương trình có nhiều nghiệm: Có nhiều IRR không biết dùng nghiệm nào dùng mốc chuẩn để so sánh nhưng NPV thì luôn chỉ cho 1 giá trị.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất Phường 9, Quận Tân Bình, Bất Động Sản Bán Tháng 12/2021

- IRR giả định mọi dòng tiền đều được chiết khấu chỉ với một tỷ suất, nó hoàn toàn bỏ qua khả năng dòng tiền được chiết khấu với những tỷ suất khác nhau với từng thời điểm trên thực tế xảy ra những dự án dài hạn

- Giả định của NPV dễ hiểu hơn, thực tế hơn IRR

Nói chung, nhìn IRR thì dễ hình dung vì số % cụ thể, nhìn NPV bằng tiền rất khó diễn dịch. Vì vậy người ta dùng cả 2 cách để đánh giá.

3. Bài tập

Bài tập tính NPV

- Vốn đầu tư ban đầu cho dự án là 6 tỷ

- Đầu năm 2 phải bổ sung vốn lưu động là 0.5 tỷ.

- Số vốn lưu động này sẽ được thu hồi ở năm cuối cùng của dự án.

- Trong suốt mỗi năm từ Năm 1 – Năm 4, dự án sẽ tạo ra dòng tiền là 2 tỷ/ năm.

Công ty có nên thực hiện dự án không? Biết r = 10%

Đáp án

*
Cách tính IRR? Bài tập và mối quan hệ giữa IRR, NPV (ảnh 3)" width="754">

Kết luận: dự án có NPV > 0 nên được lựa chọn.

Bài tập tính IRR

Tiếp tục bài tập NPV. Tuy nhiên yêu cầu đánh giá dự án theo phương pháp IRR

Tại r = 10% thì NPV = 0.23

Như vậy, chúng ta cần tính thêm NPV tại 1 tỷ lệ chiết khấu khác. Vì tại r = 10% thì NPV > 0 nên chúng ta chọn 1 tỷ lệ chiết khấu > 10%. Ví dụ chọn r = 15%.