Bài tập lý 12 bài 1

     
- Chọn bài bác -Bài 1: dao động điều hòaBài 2: nhỏ lắc lò xoBài 3: bé lắc đơnBài 4: giao động tắt dần. Dao động cưỡng bứcBài 5: Tổng đúng theo hai xê dịch điều hòa cùng phương, cùng tần số. Cách thức Fre-NenBài 6:Thực hành: điều tra thực nghiệm các định luật xê dịch của nhỏ lắc đơn

Xem toàn cục tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài xích Tập đồ dùng Lí 12 – bài bác 1: giao động điều hòa giúp HS giải bài bác tập, cải thiện khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong vấn đề hình thành những khái niệm và định pháp luật vật lí:

C1 trang SGK: call Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Minh chứng rằng điểm Q giao động điều hòa.

Bạn đang xem: Bài tập lý 12 bài 1

*

Trả lời:

Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy

Ta gồm tọa độ y = OQ của điểm Q có phương trình là :

yQ = OMsin(ωt + φ)

Đặt OM = A, phương trình tọa độ y được viết lại là :

yQ = Asin(ωt + φ)

Vì hàm sin tốt cosin là 1 trong dao cồn điều hòa, nên dao động của điểm Q được call là xấp xỉ điều hòa.

Bài 1 (trang 9 SGK đồ Lý 12): vạc biểu định nghĩa của xê dịch điều hòa.

Lời giải:

Dao cồn điều hòa: là giao động được biểu thị theo định giải pháp hình sin (hoặc cosin) theo thời gian, phương trình tất cả dạng: x = Asin(ωt + φ) hoặc x = Acos(ωt + φ). Đồ thị của xấp xỉ điều hòa là 1 đường sin (hình vẽ):

*

Bài 2 (trang 9 SGK đồ Lý 12): Viết phương trình của giao động điều hòa và giải thích các đại lượng vào phương trình.

Lời giải:

Phương trình của giao động điều hòa x= Acos(ωt + φ)

Trong kia :

– x : li độ của xê dịch (độ lệch của vật khỏi vị trí cân nặng bằng) có đơn vị chức năng là centimet hoặc mét (cm ; m)

– A : biên độ dao động, có đơn vị chức năng là centimet hoặc mét (cm ; m)

– ω : tần số góc của xấp xỉ có đơn vị chức năng là radian bên trên giây (rad/s)

– (ωt + φ) : trộn của dao động tại thời điểm t, có đơn vị chức năng là radian (rad)

– φ: pha thuở đầu của dao động, có đơn vị là radian (rad)

Bài 3 (trang 9 SGK thiết bị Lý 12): Mối contact giữa xấp xỉ điều hòa và vận động tròn đều bộc lộ ở ở đâu ?

Lời giải:


Một điểm p. Dao động cân bằng trên một quãng thẳng luôn luôn có thể được xem như là hình chiếu của một điểm M tương ứng hoạt động tròn mọi lên đường kính là đoạn trực tiếp đó.

Bài 4 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): Nêu quan niệm chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Lời giải:

∗ Chu kì T (đo bằng giây (s)) là khoảng thời gian ngắn nhất tiếp đến trạng thái xê dịch lập lại như cũ hoặc là thời gian để vật triển khai một dao động.

T = t/N = 2π/ω (t là thời hạn vật thực hiện được N dao động)

∗ Tần số f (đo bởi héc: Hz) là số chu kì (hay số dao động) vật triển khai trong một đơn vị chức năng thời gian:

f = N/t = 1/T = ω/2π (1Hz = 1 dao động/giây)

Bài 5 (trang 9 SGK thứ Lý 12): giữa chu kì, tần số cùng tần số góc có mối liên hệ như cầm nào ?

Lời giải:

Giữa chu kì T, tần số f với tần số góc ω contact với nhau vị hệ thức

*

với ω là tần số góc, đơn vị chức năng là radian bên trên giây (rad/s)

Bài 6 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): Một vật giao động điều hòa theo phương trình x= Acos(ωt + φ).

a) Lập phương pháp tính gia tốc và vận tốc của vật.

Xem thêm: Công Ty Tnhh May Vạn Hà - Tìm Việc Làm, Tuyển Dụng

b) Ở vị trí nào thì tốc độ bằng 0 ? Ở vị trí nào thì tốc độ bằng 0 ?

c) Ở địa điểm nào thì tốc độ có độ dài cực đại ? Ở địa điểm nào thì tốc độ có độ lớn cực đại ?

Lời giải:

a) Công thức tốc độ v = x"(t) = – ωAsin(ωt + φ)

Công thức vận tốc a = v"(t) = – ω2Acos(ωt + φ) tốt a = – ω2x

b) Tại vị trí biên x = ±A thì gia tốc bằng không.

Tại vị trí thăng bằng x = 0 thì gia tốc bằng không.

c) tại vị trí cân đối x = 0, tốc độ cực đại.

Tại địa điểm biên x = ±A, tốc độ có độ khủng cực đại.

Bài 7 (trang 9 SGK thứ Lý 12): Một vật xấp xỉ điều hòa gồm quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ giao động của đồ là bao nhiêu?

A. 12cm ; B. – 12cm

C. 6cm ; D. – 6cm

Lời giải:

– lựa chọn C

– Biên độ xấp xỉ của trang bị là:


*

Bài 8 (trang 9 SGK đồ gia dụng Lý 12): Một vật vận động tròn rất nhiều với gia tốc góc là π (rad/s). Hình chiếu của vật dụng trên một 2 lần bán kính dao động cân bằng với tần số góc, chu kì với tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2s; 0,5 Hz ; B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz

C. 2π rad/s; 1s; 1Hz ; D. π/2 rad/s; 4s; 0,25 Hz

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Vận tốc góc ω = π rad/s

=> Tần số góc của giao động điều hòa tương ứng là ω = π (rad/s)

*

Bài 9 (trang 9 SGK đồ vật Lý 12): đến phương trình của dao động điều hòa x = – 5cos(4πt) (cm). Biên độ cùng pha ban đầu của xấp xỉ là bao nhiêu?

A. 5cm; 0 rad ; B. 5 cm; 4π rad

C. 5 cm; (4πt) rad ; D. 5cm; π rad

Lời giải:

– lựa chọn D

– Ta có: x = -5cos(4πt) = 5cos(4πt + π)

Biên độ của giao động A = 5cm.

Pha ban sơ của xấp xỉ φ = π (rad).

Bài 10 (trang 9 SGK vật Lý 12): Phương trình của giao động điều hòa là

*

Hãy cho thấy thêm biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời gian t của dao động.

Lời giải:

Biên độ của dao động: A = 2 (cm)

Pha thuở đầu của dao động:


*

Pha ở thời khắc t của dao động:

*

Bài 11 (trang 9 SGK thiết bị Lý 12): Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s nhằm đi từ bỏ điểm có gia tốc bằng không tới điểm tiếp theo tương tự như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Tính:

a) Chu kì

b) Tần số


c) Biên độ.

Lời giải:

a) vận tốc của vật dao động điều hòa bởi 0 khi vật dụng ở hai biên (x = ± A)

→ vật dụng đi từ điểm có gia tốc bằng không tới thời điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không, có nghĩa là vật đi từ địa chỉ biên này tới địa chỉ biên kia mất khoảng thời hạn là nửa chu kì.