Bài tập lập trình c từ a đến z

     

ad oi sao tai ve tui thu lap trinh vai bai tap ma xuat ra ko dc,ct ko teo bao loino bỏ ra hien ra process exited after 1.691 seconds with return value


*
Đức
viết:

Anh hoàn toàn có thể cho thêm bài bác tập vào được ko ? Em kiếm bài xích tập mà nặng nề quá, học tới phần 3 4 mà mong làm bài xích tập luôn ở chỗ này mà không được