Bài tập lập trình c từ a đến z

     

ad oi sao tai ve tui thu lap trinh vai bai tap ma xuat ra ko dc,ct ko co bao loino chi hien ra process exited after 1.691 seconds with return value


*
Đức
viết:

Anh có thể cho thêm bài tập vào được không ? Em kiếm bài tập mà khó quá, học tới phần 3 4 mà muốn làm bài tập luôn ở chỗ đó mà không được