Bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án

     

Đảo ngữ vào trong câu điều kiện là kỹ năng khó, thường xuất hiện thêm trong các đề thi. Nó đòi hỏi người sử dụng không chỉ có nắm vững kỹ năng và kiến thức câu đk mà còn kỹ năng và kiến thức viết câu hòn đảo ngữ. Vậy nên, Luyện thi IELTS Vietop mong muốn bài học về đảo ngữ câu điều kiện đã giúp chúng ta chinh phục được dạng bài bác này.

Bạn đang xem: Bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án


*

Đảo ngữ câu điều kiện

Thông thường, ko kể viết lại câu đk với “If”, bạn ta còn viết lại bọn chúng với “Should” làm việc câu đk loại 1, “Were” sinh sống câu đk loại 2 và “ Had” ở nhiều loại 3.

* lưu ý: đảo ngữ không làm nghĩa câu chũm đổi.

Đảo ngữ vào câu đk loại 1

Câu đk loại 1 diễn đạt tình huống có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Công thức:


Câu điều kiệnĐảo ngữ
If + S1 + V (hiện tại), S2 + will + V (nguyên thể)Should + S1 + (not)+ V (nguyên thể), S2 + V (nguyên thể)
If you should hotline him, he will help you.(Nếu các bạn gọi cho anh ta, anh ta để giúp bạn)Should you gọi him, he will help you.(Nếu bạn gọi mang lại anh ta, anh ta sẽ giúp đỡ bạn)

* lưu ý:

Nếu trong câu có “should” làm việc mệnh đề if, thì hòn đảo “should” lên đầu câu

E.g.: If she shouldn’t drive car so fast, she won’t have an accident.(Nếu cô ấy ko lái xe cộ quá cấp tốc thì cô ấy sẽ không gặp gỡ tai nạn)

= Should she not drive a car so fast, she won’t have an accident.

Nếu trong câu không có “should”, bọn họ phải mượn “should”

E.g.: If John has lunch, he won’t feel hungry. (Nếu John ăn uống trưa thì anh ta sẽ không còn không cảm xúc đói)

= Should John have lunch, he won’t feel hungry.

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2

Câu đk loại 2 diễn đạt sự việc không có thật ở lúc này và không có chức năng xảy ra.

Công thức:

Câu điều kiệnCâu hòn đảo ngữ
If + S1 + V(ed), S2 + would+ V(nguyên thể)Were + S1 + (not) + O/to V (nguyên thể), S2 + would+ V (nguyên thể)
If I were a millionaire, I wouldn’t go to work. (Nếu tôi là đại gia thì tôi sẽ không còn đi làm)Were A millionaire, I wouldn’t go to lớn work.(Nếu tôi là tỷ phú thì tôi sẽ không đi làm)

* lưu giữ ý:

Nếu trong câu tất cả động từ bỏ “were”, thì hòn đảo “were” lên đầu.

E.g.: If I were a bird, I would fly. (Nếu tôi là nhỏ chim thì tôi sẽ biết bay)

= Were I a bird, I would fly.

– trường hợp trong câu không có động tự “were” thì mượn “were’ và dùng “ to lớn V”

E.g.: If I spoke german, I would move into Germany. (Nếu tôi nói tiếng đức thì tôi hoàn toàn có thể chuyển cho Đức)

= Were I to lớn speak German, I would move into Germany.

Đảo ngữ trong câu đk loại 3

Câu đk loại 3 giúp diễn đạt sự việc không tồn tại thật trong vượt khứ.

Công thức:

Câu điều kiệnCâu đảo ngữ
If + S1 + had + Vp2, S2 + would+ have + Vp2Had + S + (not) Vp2, S + would have + Vp2
If he hadn’t got up late, he would have done the exercise. (Nếu anh ta không dậy muộn thì anh ta đã đàn dục)Had he not got up late, he would have done the exercise. (Nếu anh ta ko dậy muộn thì anh ta đã cộng đồng dục)

Đảo ngữ trong câu đk hỗn hợp

Chúng ta chỉ hòn đảo ngữ mệnh đề “if” giống hòn đảo ngữ trong điều kiện loại các loại 3, vế sau giữ lại nguyên.

Công thức:

Câu điều kiệnCâu đảo ngữ
If + S1 + had +Vp2Vp2, S2 + would + V (nguyên thể)Had + S + (not) Vp2, S + would+ V (nguyên thể)
If Jack had invested his business, he would make a big profit from it. (Nếu Jack đầu tư vào quá trình kinh doanh của anh ý ta thì anh ý vẫn kiếm một khoản lợi nhuận phệ từ nó)Had Jack invested his business, he would make a big profit from it. (Nếu Jack chi tiêu vào các bước kinh doanh của anh ý ta thì anh ý sẽ kiếm một khoản lợi nhuận phệ từ nó)

Bài tập đảo ngữ câu điều kiện với đáp án


*

Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

1. If Marry studied hard, she would pass the exam.

→………………………………………………………………….

2. If it rains, we will delay the meeting.

→………………………………………………………………….

3. If Mina’s parents had allowed her khổng lồ go camping with her friends, she wouldn’t feel sad.

→………………………………………………………………….

4. If it hadn’t been for his help, I couldn’t have completed this work.

→………………………………………………………………….

5. If I were a superman, I would help many people.

→………………………………………………………………….

6. If she should try her best, she will win the competition.

→………………………………………………………………….

7. If your boyfriend were a good person, he wouldn’t hit you anymore.

→………………………………………………………………….

8. If John gets up early, he will play sports.

→………………………………………………………………….

9. If Mike doesn’t hurry, he will miss the bus.

→………………………………………………………………….

10. If I had completed the project successfully, I would have gotten a promotion.

→………………………………………………………………….

11. If he were on a diet, he would thua kém weight.

→………………………………………………………………….

12. If the students had followed my direction, they wouldn’t have made a mistake.

→………………………………………………………………….

13. If we go by bus, it will be cheaper.

→………………………………………………………………….

14. If Linda didn’t run quickly, she wouldn’t break her leg.

→………………………………………………………………….

15. If he weren’t busy, he would cook by himself.

→………………………………………………………………….

16. If I visit my grandparents at the weekend, I will buy some gifts for them.

→………………………………………………………………….

17. If I had a new phone, I would be happy.

→………………………………………………………………….

18. Unless he apologizes to lớn me, I won’t talk to lớn him.

→………………………………………………………………….

19. They threatened lớn kill him unless he did as they asked.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nạp Tiền Vào Google Play Bằng Thẻ Điện Thoại Nhanh Nhất

→………………………………………………………………….

20. If I don’t have a cup of coffee in the morning, I’m useless.

→………………………………………………………………….

21. If you had known my boss, you would have thought he was talented.

→………………………………………………………………….

22. If she hadn’t called, I wouldn’t have known.

→………………………………………………………………….

23. If the weather is good, we will have a buổi tiệc nhỏ in the garden.

→………………………………………………………………….

24. If you get the work finished by Friday, I will pay you khổng lồ double.

→………………………………………………………………….

25. If it hadn’t been for a thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone.

→………………………………………………………………….

26. If I were a millionaire, I would buy a big villa.

→………………………………………………………………….

27. If our leader calls, let me know immediately.

→………………………………………………………………….

28. Unless Peter ate a lot of fast food, he wouldn’t gain weight.

→………………………………………………………………….

29. If it hadn’t been for Mike, I wouldn’t have known you.

→………………………………………………………………….

30. If Mia asked her teacher, he’d have answered her questions.

→………………………………………………………………….

Đáp án 

1. Were Mary to lớn study hard, she would pass the exam.

2. Should it rain, we will delay the meeting.

3. Had Mina’s parents allowed her to go camping with her friends, she wouldn’t feel sad.

4. Had it not been for his help, I couldn’t complete this work.

5. Were I a superman, I would help many people.

6. Should she try her best, she’ll win the competition.

7. Were your boyfriend a good person, he wouldn’t hit you anymore.

8. Should John get up early, he will play sports.

9. Should Mike not hurry, he will miss the bus.

10. Had I completed the project successfully, I would have gotten a promotion.

11. Were he on the diet, he would chiến bại weight.

12. Had the students followed my direction, they wouldn’t have made a mistake.

13. Should we go by bus, it will be cheaper.

14. Were Linda not to run quickly, she wouldn’t break her leg.

15. Were he not busy, he would cook by himself.

16. Should I visit my grandparents at the weekend, I will buy some gifts for them.

17. Were I lớn have a new phone, I would be happy.

18. Should he not apologize khổng lồ me, I won’t talk khổng lồ him.

19. Were he not to do as they asked, they threatened to lớn kill him.

20. Should I not have a cup of coffee in the morning, I’m useless.

21. Had you known my boss, you would have thought he was talented.

22. Had she not called, I wouldn’t have known.

23. Should the weather be good, we will have a tiệc ngọt in the garden.

24. Should you get the work finished by Friday, I will pay you khổng lồ double.

25. Had it not been for a thief, I wouldn’t have bought a new mobile phone.

26. Were I a millionaire, I would buy a big villa.

27. Should the leader call, let me know immediately.

28. Were Peter not to eat much fast food, he wouldn’t gain weight.

29. Had it not been for Mike, I wouldn’t have known you.

30. Were Mia to lớn ask her teacher, he’d have answered her questions.

Vậy là bài học về “Đảo ngữ câu điều kiện” đang kết thúc, IELTS Vietop cảm ơn các bạn vì đã sát cánh đồng hành cùng chúng tôi trong suốt bài học kinh nghiệm vừa qua. Chúc các bạn học tập vui vẻ.