Mẹ việt nam mắt ngời sáng quắt nghe đâu đây tiếng vọng tự do Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh nghe tin con vẫn còn đấy ngày xanh Một nhành hoa em thiết lập mái tóc Anh đưa em qua quãng mặt đường dài Về thủ đô anh may áo cưới Ta mến nhau kiến thiết ngày maị ĐK: Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu thương mình, tình mình đừng phai Xin em chớ qua vùng cỏ hoang Xin em đừng, tới các nơi chim xanh hoan ca Cuộc tình nào không vào mê mẩn Anh xin em giữ lại trọn lời thề Tình mình nghèo tín đồ đời khen chê Ta yêu quý nhau duy trì trọn tình quê

Bạn đang xem: Nhạc vàng


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Hạn Chế Người Dùng Wifi Viettel, Giới Hạn Người Dùng Wifi Viettel

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.