Bài hát lay phat quan am

     
bên dưới tòa sen vàng con quỳ lạy tình nhân Tát quan liêu ÂmNgười đã đến con ý thức yêu thân cuộc đờiQuan Âm ý trung nhân Tát hiệu Viên ThôngMười nhì nguyện khủng rộng mênh môngCứu góp bao fan qua cơn khổ nạn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng sủa ngời, cứu fan hoạn nạn qua cơn cạnh tranh khăn!Quan Âm!Tay núm bình nước Cam LồTay núm nhành liễu thân kim cương rưới khắp ráng gianTốt tươi nóng sốt mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, mùi hương trầm tỏa ngào ngạt nhân gian.Lạy Phật quan liêu Âm dìu nhỏ qua bến mê đời.Cho nhỏ được sống đời an vui.Cho con được sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu khổ, quan tiền Âm cứu nạn đời bé rạng ngời.

Bạn đang xem: Bài hát lay phat quan am


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Video Tổng Hợp Hướng Dẫn Lập Dự Toán G8 2021, Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản Phần Mềm Dự Toán G8

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.