Bài hát lay phat quan am

     
Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan ÂmNgười đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đờiQuan Âm Bồ Tát hiệu Viên ThôngMười hai nguyện lớn rộng mênh môngCứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn!Quan Âm!Tay cầm bình nước Cam LồTay cầm nhành liễu thân vàng rưới khắp thế gianTốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian.Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời.Cho con được sống đời an vui.Cho con được sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.

Bạn đang xem: Bài hát lay phat quan am


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Video Tổng Hợp Hướng Dẫn Lập Dự Toán G8 2021, Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản Phần Mềm Dự Toán G8

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.