1 lít nước bằng bao nhiêu kg

     

1lít bằng bao nhiêu kg?

1 lít bằng bao nhiêu kg là một câu hỏi thuộc lĩnh vực Vật Lý sử dụng quy đổi giữa các đơn vị đo lường về trọng lượng, thể tích vì thế người muốn biết vấn đề quy đổi này cần phải hiểu qua chút ít về công thức và thông số tính toán.

Bạn đang xem: 1 lít nước bằng bao nhiêu kg

*

1 lít bằng bao nhiêu kg là một câu hỏi thuộc lĩnh vực Vật Lý sử dụng quy đổi giữa các đơn vị đo lường về trọng lượng, thể tích vì thế người muốn biết vấn đề quy đổi này cần phải hiểu qua chút ít về công thức và thông số tính toán.

Như chúng ta đã biết tất cả vật thể điều có khối lượng riêng trong tiếng anh gọi là: Density, của nó hay còn được gọi là mật độ khối lương riêng ký hiệu là (D) của từng vât chất đó. Đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng (m) vât thế và thể tích (v) vât thể đó.

Công thức tính khối lượng riêng:

D = m / v

Trong đó:

- D: khối lượng riêng kg/m3

- m: khối lượng (kg)

- v: thể tích (m3)

Để biết được 1 lít bằng bao nhiêu kg chúng ta phải tìm hiểu về khối lượng riêng của từng chất lỏng, vì mỗi chất lỏngsẽ có khối lượng riêng khác nhau. letspro.edu.vn đưa ra cách tính cụ thể cho 2 loại chất lỏng là nước và rượu để khách hàng dễ hiểu về cách tính:

1 lít nước bằng bao nhiêu kg?

1 lít rượu bằng bao nhiêu kg?

Từ đó chúng ta sẽ áp dụng cho các loại chất lỏng khác nói chung và Sơn (Paint) nói riêng.

Chúng ta cũng đã biết nước có khối lượng riêng là: 1.000kg/m3.

Xem thêm: Đánh Giá Dell Inspiron 5570 Đánh Giá, Đánh Giá Dell Inspiron 5570 Chip Thế Hệ 8

Tức là 1m3 nước bằng 1000kg.1m3=1000 dm3=1000 lít

Riêng về rượu thì có khối lượng riêng và 790kg/m3.

Tương tự như tính nước chúng ta có 1 lít rượu bằng 0.79kg.

Tức là 1 lít rượu bằng 790g. Ngoài chúng ta có thể tìm hiểu thêm khối lượng riêng của một số chất ở bảng bên dưới.

Chất Lỏng

Khối lượng riêng (kg/m3)

Thủy Ngân

13600

Nước

1000

Xăng

700

Dầu Hỏa

(khoảng) 800

Dầu Ăn

(khoảng) 800

Rượu, Cồn

(khoảng) 790

letspro.edu.vn hy vọng những thông tin bổ ít này có thể giúp được chúng ta trong quá trình quy đổi không gặp thiếu sót. Chúc thành công!

Từ những thông tin về khối lượng riêng của các chất lỏng như trên. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về các câu hỏi theo các link bên dưới:

1kg sơn bằng bao nhiêu lít?

1 lít sơn nhà bằng bao nhiêu kg?

1kg sơn nhà bằng bao nhiêu lít và ngược lại 1 lít sơn nhà bằng bao nhiêu kg?

1 lít sơn dầu bằng bao nhiêu kg?

1kg sơn dầu bằng bao nhiêu lít?

Đấy là những câu hỏi chuyên sâu về quy đổi của ngành sơn. Chúng ta cần tham khảo kỹ. Vì hiện nay một số hãng sơn quy cách đóng gói theo kg, và một số hãng sơn lại đóng gói theo lít.

Đồng thời một số chủ đầu tư trong xây dựng lại yêu cầu bên chào thầu về giá sơn báo giá vật tư sơn theo đơn vị kg/m2 hoặc chào giá vật tư sơn theo đơn vị lít/m2.